Tel: 065 684 5500

Search-Courses

Category

Scríobh Leabhar Awards 2019

Scríobh Leabhar Awards 2019 

Reáchtáladh oíche na nGradam Scríobh Leabhar 2019 in Ionad Oideachas ar an 7ú Bealtaine seo caite. B’iontach na iontrálacha go léir a fháil ó dhaltaí ó Naíonáin Shóisearacha go Rang a Sé ó scoilneanna timpeall na Contae. Ba é Dónal ÓhAneféin ó Gaelscoil Mhícíl Chíosóg an MC don ócáid agus ghlac sé comhghairdeas le chuile údar óg as a gcuid iarrachtaí.  Bhronn Dónal na duaiseanna agus thug sé an mholadh do na daltaí as an chruthaitheacht and samhlaíocht a léiríodh go forleathan sna leabhair éagsula. Tá Ionad Oideachais an Chláir an-bhuíoch as na múinteoirí a thacaíonn leis an tionscadal iontach seo, a spreagann na húdair óga agus a thugann aiseolas spreagúil dóibh agus iad ag tabhairt a gcuid leabhar chun críche.

Tá an tionscnamh SCRÍOBH LEABHAR á reáchtáil ag Fóras na Gaeilge i gcomhpháirt le hIonad Oideachais an Chláir. Is í aidhm na scéime seo ná páistí a spreagadh chun tabhairt faoi leabhair Ghaeilge a scríobh.  Is áis iontach do mhúinteoirí í an tionscnamh Scríobh Leabhar chun scríbhneoireacht na ndaltaí a fhorbairt agus a fheabhsú.  Chomh maith leis sin is féidir leis an múinteoir leabhair na bpáistí a úsáid mar ábhar measúnaithe sa Ghaeilge. 

Grianghraif 
View all here.

Contact the Centre

  • Tel: 065 684 5500
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Govermment Buildings,
Kilrush Road,
Ennis,
Co. Clare

Location